Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr

Odwiedzasz tę stronę jako:
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin
Nasze ogłoszenia i informacje
Znajdujesz się w dziale "Nasze ogłoszenia i informacje", gdzie będziesz na bieżąco informowany o aktualnych informacjach, dotyczących działalności Fundacji Ex Litteris Libertas. Zachęcam do regularnego kontrolowania tej zakładki.

Lista uczestników zakwalifikowanych na wycieczkę do Krakowa
 1. Aleksandra Antkowicz
 2. Patrycja Szczurkowska
 3. Szymon Kobacki
 4. Kacper Jędrzejczyk
 5. Klaudia Mierzejewska
 6. Patrycja Mierzejewska
 7. Bartłomiej Mierzejewski
 8. Agata Pietrzak
 9. Bartosz Pietrzak
 10. Wiktoria Trzonek
 11. Roksana Poborczyk
 12. Dominika Poborczyk
 13. Mateusz Najder
 14. Filip Bąk
 15. Oliwia Bąk
 16. Jakub Malinowski
 17. Szymon Wójcik
 18. Wiktoria Wójcik
 19. Kasia Kuśmirek
 20. Jowita Reszka
 21. Wiktoria Krauze
 22. Natalia Krauze
 23. Aleksandra Krauze
 24. Sobociński Bartosz
 25. Kowalczyk Oskar
 26. Ławicki Michał
 27. Galewska Aleksandra
 28. Galewska Karolina
 29. Zwolińska Paulina
 30. Karolina Kucińska
 31. Michał Kwiatkowski
 32. Krystian Owczarek
 33. Kotynia Joanna
 34. Kotynia Monika
 35. Mateusz Pawlak

Ogłoszenie dla uczestników Grupy Teatralnej "Pod Wiązem"
W poniedziałek 23 lipca 2012 r. wystawiamy "Shreka" w Pałacu Młodzieży w łodzi! W związku z powyższym:
 1. Próba - w sobotę (21.07.2012 r.) o godz 1000 w Świetlicy w Węgrzynowicach. Obecność obowiązkowa!
 2. Wyjazd w poniedziałek (23.07.2012 r.) o godz. 800 spod Świetlicy w Węgrzynowicach, a o 810 na przystanku przy OSP w Budziszewicach.

Wycieczka do Krakowa
Deklaracja zgłoszenia uczestnika na wycieczkę do Krakowa:
pobierz tutaj
Wypełnioną deklarację prosimy przekazać:
 • w Węgrzynowicach - pani Agnieszce Poborczyk
 • w Budziszewicach - pani Agnieszce Malinowskiej
 • Ostateczna lista uczestników zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji oraz na tablicy ogłoszeń w Świetlicy w Wegrzynowicach dnia 31 lipca 2012 r.

  Zebranie informacyjne dla rodziców uczestników wycieczki odbędzie się dnia 14 sierpnia 2012 r. o godz. 1800 w Świetlicy w Węgrzynowicach.


  © Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
  Wszystkie prawa zastrzeżone