Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Historia
Fundacja Ex Litteris Libertas została powołana na mocy Aktu Notarialnego Rep. A nr 51/6/2008 z dnia 25 marca 2008 r. przez Marzenę Lachowską, Sławomira Lachowskiego oraz Filipa Lachowskiego i podjęła działalność 6 maja 2008 roku.

Podstawowym celem Fundacji jest wyrównanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk wiejskich lub małomiasteczkowych poprzez organizowanie i wspieranie różnych form kształcenia i spędzania wolnego czasu.

Działalność Fundacji, obejmująca działalność edukacyjną i pozostałą działalność statutową skierowana jest na stworzenie Centrum Edukacji i Rozwoju w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach (z możliwością dalszego rozwoju na inne miejscowości) dla dzieci i młodzieży z gminy Budziszewice oraz okolicznych miejscowości w województwie łódzkim.

Świetlica Wiejska w Węgrzynowicach mieści się w budynku poszkolnym i Fundacja korzysta z pomieszczeń Świetlicy na mocy Umowy Użyczenia, zawartej z Wójtem Gminy Budziszewice - właścicielem nieruchomości. Dzięki staraniom fundatorów i we współpracy z Wójtem w Świetlicy stworzona została pracownia informatyczna, w której odbywają się zajęcia informatyczne i z której codziennie mogą korzystać dzieci, młodzież i mieszkańcy okolicznych miejscowości. W trakcie roku szkolnego fundacja prowadzi regularne zajęcia edukacyjne, natomiast w trakcie ferii i wakacji organizuje program zajęć integracyjnych oraz rekreacyjno-sportowych.

Fundacja stworzona została dla realizacji celów i zadań pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej. Dnia 3 kwietnia 2009 roku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego OPP. Wszyscy członkowie organów Fundacji: Zarządu i Rady Fundacji wykonują swoje funkcje bez wynagrodzenia. Fundacja zatrudnia na umowę zlecenie jednego pracownika, prowadzącego sprawy księgowe, finansowe i administracyjne.

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone