Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Pozaedukacyjna działalność Fundacji
Poza działalnością edukacyjną Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację zajęć sportowych, organizację wycieczek rekreacyjnych, i krajoznawczych. Realizując nasze działania staramy się integrować dzieci i młodzież, przełamywać bierność i pasywność, aktywizować, mobilizować, uczyć pracy projektowej i pracy w grupach. Organizacja zabaw, zajęć rekreacyjnych, wycieczek związana jest z realizacją celów edukacyjnych, kulturoznawczych, ekologicznych, poznawania historii i tradycji lokalnych oraz historii i kultury Polski.

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone