Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Nauczyciele
Renata Krauze - nauczyciel matematyki. Jestem mieszkanką gminy Budziszewice. Pracuję na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole podstawowej, wcześniej w gimnazjum. Ukończyłam matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowo geografię na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. Interesuję się muzyką, geografią i uprawą roślin ogrodowych. W wolnych chwilach zajmuję się ogrodem i jeżdżę na rowerze. Praca z dziećmi daję mi dużo satysfakcji i zadowolenia.
Katarzyna Klimek. Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta, logopeda, oligofrenopedagog. Ukończone kierunki studiów w zakresie: Studia licencjackie : Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Studia magisterskie: Terapia pedagogiczna. Studia podyplomowe: Logopedia ogólna. Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jestem zatrudniona w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe jako nauczyciel wspomagający oraz w Szkole Podstawowej w Ujeździe jako logopeda. Interesuję się przede wszystkim rozwojem dzieci z zaburzeniami oraz szukaniem sposobów niesienia pomocy. W związku z tym podjęłam również studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej, które dadzą mi możliwość pogłębienia swojej wiedzy.
Mirosław Jarzębski - Jestem nauczycielem matematyki oraz informatyki i… bardzo to lubię. A dokładniej rzecz ujmując: inspirować, odkrywać, zabierać swoich uczniów w fascynującą podróż po świecie nauk ścisłych. Dlaczego zostałem belfrem? Bo kocham ludzi. Uwielbiam pracę z dziećmi i młodzieżą. I wciąż nie mogę się nadziwić ile możemy się uczyć od siebie nawzajem. Staram się pracować kreatywnie i z pasją. W swojej pracy od lat wykorzystuję technologie multimedialne. Jestem osobą odpowiedzialną i uczciwą. Cechuje mnie łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi oraz współpracownikami. Powierzone mi zadania wykonuje dokładnie i rzetelnie.
Karol Ławniczak - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi, student Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych z kierunkiem przewodnim Fizyka na Uniwersytecie Łódzkim oraz Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Prowadzi Koło Naukowe Studentów Fizyki UŁ. Bierze udział w organizacji imprez popularyzujących nauki ścisłe i przyrodnicze. Interesuje się rozmaitymi działami i zagadnieniami fizyki, m.in. unifikacją oddziaływań, matematyką wyższą, topologią, ekologią, ekologią krajobrazu, ogólnie pojętą przyrodą, turystyką, zwłaszcza górską i tatrzańską, kulturą rycerską - życie, etos, oręż itd.
Jarosław Nowak - absolwent filologii angielskiej oraz polskiej na UŁ; w 2007 r. uzyskał certyfikat Teacher Training Solutions odnoszący się do międzynarodowego projektu edukacyjnego pod nazwą Autumn ELTea, poświęconego różnym aspektom skutecznego przygotowania uczniów do testów językowych, a także organizacji i prowadzenia kursów o charakterze egzaminacyjnym. Obecnie nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Łodzi oraz Zespole Szkół dla Dorosłych AP Edukacja; także lektor jęz. angielskiego na kursach dla rolników i domowników finansowanych przez EFS oraz kursach prowadzonych metodą Helen Doron. Prowadzi również zajęcia przygotowujące do zdawania nowej matury z jęz. angielskiego oraz jęz. polskiego w Akademickim Ośrodku Kształcenia w Łodzi; wykłada też na Uniwersytecie III Wieku.
Beata Rutkowska-Cała - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, kierunek Nauczanie Początkowe. Odbyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie Oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób głęboko upośledzonych oraz w zakresie Terapii Pedagogicznej. Na początku lat 90-tych ukończyła Studium Katechetyczne w Warszawie. Obecnie zatrudniona w Szkole Podstawowej w Ujeździe i w Jankowie, gdzie prowadzi lekcje katechezy oraz zajęcia świetlicowe i ogólnorozwojowe. W Szkole Podstawowej w Ujeździe utworzyła i prowadzi drużynę zuchowską.
Radosław Brysik - absolwent Technikum w zawodzie technik informatyk przy ZSR w Czarnocinie. Trzykrotny laureat Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz nagród z zakresu poezji, literatury i rysunku. Redaktor Dumiesięcznika Kulturalno-Samorządowego Nowiny Gminy Rokiciny. Interesuje się informatyką i promocją (certyfikaty Microsoft Digital Literacy oraz z zakresu tworzenia kampani społecznych, psychologii i marketingu reklamy) oraz religioznawstwem, filozofią, teologią, szeroko rozumianą sztuką i projektowaniem stron internetowych. Autor lokalnych kampanii społecznych z zakresu profilaktyki zdrowia, promocji szkolnictwa i jednostek samorządowych. Publikacje w dziedzinie kultury regionalnej Gminy Rokiciny.






© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone