Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Stypendia
Fundacja Ex Litteris Libertas funduje stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży, pochodzące z terenów wiejskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nauką. Aktualnie Stypendium Fundacji Ex Litteris Libertas w kwocie 200,00 zł miesięcznie otrzymują:
  • Izabela Słomska - stydiująca na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej
  • Radosław Brysik - studiujący informatykę na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.


© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone