Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Teatr
Zajęcia Młodzieżowej Grupy Teatralnej Pod Wiązem organizowane są w Pracowni Orange w Węgrzynowicach w soboty w godz. 9:00-12:00.


Członkowie Grupy
Scenariusze
Opiekunowie
© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone