Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Rada fundacji Ex Litteris Libertas
  1. Grażyna Bronowska - Przewodnicząca Rady
  2. Krzysztof Suskiewicz - Z-ca Przewodniczącego Rady
  3. Halina Widlińska - Członek Rady


Wszystkie osoby w Zarządzie i Radzie Fundacji działają na zasadzie wolontariatu i za swoja działalność nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone