Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Rekrutacja uczestników

W tym miejscu możesz zapisać dziecko do udziału
w projekcie "Sztuka w każdym calu".Wprowadź swój adres e-mail:

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia dziecka:

Numer PESEL dziecka:

Miejsce zamieszkania:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

Numer telefonu:

Uwagi i pytania:

Zapisuję dziecko na:


Matematykę
Informatykę
Język angielski
Język hiszpański
Zajęcia teatralne


© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone