Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Rekrutacja uczestników

W tym miejscu możesz zapisać się do udziału w projekcie: „Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii wśród grupy 40 dzieci i młodzieży z Gminy Budziszewice i okolicznych miejscowości”. Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Zapraszamy.Wprowadź swój adres e-mail:

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia dziecka:

Numer PESEL dziecka:

Miejsce zamieszkania:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:

Numer telefonu:

Uwagi i pytania:© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone