Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Beata Rutkowska-Cała
Beata Rutkowska-Cała
- członek Zarządu Fundacji Ex Litteris Libertas

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb., kierunek Nauczanie Początkowe. Następnie odbyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie Oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób głęboko upośledzonych oraz w zakresie Terapii Pedagogicznej. Na początku lat 90-tych ukończyła Studium Katechetyczne w Warszawie. Obecnie zatrudniona w Szkole Podstawowej w Ujeździe i w Jankowie, gdzie prowadzi lekcje katechezy oraz zajęcia świetlicowe i ogólnorozwojowe. W SP w Ujeździe utworzyła i prowadzi drużynę zuchowską.© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone