Matematyka Informatyka J. angielski J. hiszpański Teatr
Język angielski - nauczyciel
Jarosław Nowak - absolwent filologii angielskiej oraz polskiej na UŁ; w 2007 r. uzyskał certyfikat Teacher Training Solutions odnoszący się do międzynarodowego projektu edukacyjnego pod nazwą Autumn ELTea, poświęconego różnym aspektom skutecznego przygotowania uczniów do testów językowych, a także organizacji i prowadzenia kursów o charakterze egzaminacyjnym. Obecnie nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Łodzi oraz Zespole Szkół dla Dorosłych AP Edukacja; także lektor jęz. angielskiego na kursach dla rolników i domowników finansowanych przez EFS oraz kursach prowadzonych metodą Helen Doron. Prowadzi również zajęcia przygotowujące do zdawania nowej matury z jęz. angielskiego oraz jęz. polskiego w Akademickim Ośrodku Kształcenia w Łodzi; wykłada też na Uniwersytecie III Wieku.


Powrót do: Język angielski


© Copyright Ex Litteris Libertas 2008-2012
Wszystkie prawa zastrzeżone